20 ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุดในโลก

By | กันยายน 2, 2020

ภาษา คือ ตัวสื่อสารที่ทำให้คนเข้าใจกันและกัน ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันออกไป ในบางภาษาก็มีตัวอักษรที่เอาไว้สื่อสารกันอีกด้วย บางครั้งเราเรียนต่างภาษาก็จะได้เรียนการเขียนตัวอักษรด้วย ระดับความยากง่ายก็จะแตกต่างกันออกไป มาดูกันดีกว่าว่า 20 ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุดในโลก มีภาษาอะไรกันบ้าง

20 ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุดในโลก

20 ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุดในโลก

Finnish

ภาษาฟินแลนด์ เป็นภาษาตระกูลยูรัลที่มีผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศฟินแลนด์ ภาษาฟินแลนด์เป็นหนึ่งในภาษาทางการของประเทศฟินแลนด์ โดยเป็นภาษาแม่ของประชากรฟินแลนด์ร้อยละ 90.37และยังเป็นหนึ่งในภาษาทางการของสหภาพยุโรป

ภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาประเภทรูปคำติดต่อ และมีการผันคำตามบทบาทในประโยค ภาษาฟินแลนด์ใช้การระบบการเขียนที่อิงจากอักษรละติน และมีระบบการเขียนที่ตรงตามหน่วยเสียง

Russian

ภาษารัสเซียมีลักษณะคล้ายกับภาษาอื่น ๆ ในตระกูลเดียวกัน คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงเพศ พจน์ กาล การก แม้ว่าในหลายภาษาในตระกูลเดียวกันกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้หายไปบ้าง แต่ในภาษารัสเซียรวมทั้งภาษาสลาวิกอื่น ๆ ยังคงมีกฎเหล่านี้อยู่ มีการเปลี่ยนรูปคำมาก การเรียงประโยคเป็นการผสมอิทธิพลระหว่างภาษาสลาโวนิกคริสตจักรกับภาษาในยุโรปตะวันตก

Vietnamese

ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์และเป็นภาษาทางการของประเทศเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีนและเดิมใช้อักษรจีนเขียน แต่นักภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษาเวียดนามให้เป็นภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก ในด้านระบบการเขียนของภาษาเวียดนามนั้น แต่เดิมใช้ตัวเขียนจีน เรียกว่า “จื๋อญอ” ต่อมาชาวเวียดนามได้พัฒนาตัวเขียนจีนเพื่อใช้เขียนภาษาเวียดนาม เรียกว่า “จื๋อโนม” แต่ในปัจจุบันเวียดนามใช้ตัวอักษรโรมันที่พัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส โดยเครื่องหมายเสริมสัทอักษรใช้เป็นวรรณยุกต์

Mongolian

ภาษามองโกเลีย เป็นภาษาทางการของประเทศมองโกเลีย และเป็นภาษาหลักของชาวมองโกเลียส่วนใหญ่ ซึ่งคนพูดส่วนใหญ่จะพูดแบบคอลคา (Khalkha) นอกจากนี้ เป็นภาษารูปคำติดต่อคล้ายภาษาตุรกีหรือภาษาฟินน์ มีการเติมปัจจัยที่รากศัพท์ ภาษามองโกเลียมีเพียงสรรพนามบุรุษที่หนึ่งและสอง แต่ไม่มีบุรุษที่สาม แต่ใช้สรรพนามชี้เฉพาะ เช่น นี่ (en) นั่น (ter) นี่ทั้งหลาย (ed nar) และนั่นทั้งหลาย (ted nar) แทน

Hungarian

ภาษาฮังการีจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาฟินโนอุกริค ร่วมกับภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาฟินแลนด์ และภาษาเอสโตเนีย เป็นต้น ภาษาที่มีความใกล้ชิดกับภาษาฮังการีมากที่สุดคือ ภาษาแมนซี และภาษาคฮานตีในประเทศรัสเซียตอนกลาง (ไซบีเรีย)

Thai

เราคงจะคุ้นเตยกับภาษาไทยกัยอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับรู้ถึงความยากของมัน แต่ภาษาไทยมีการผันเสียงวรรณยักต์ เสียงต่ำ สูง จึงเป้นเรื่องมากสำหรับการเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 3

Icelandic

ภาษาไอซ์แลนด์ เป็นภาษาเจอร์แมนิกเหนือ ภาษาราชการของประเทศไอซ์แลนด์ ภาษาไอซ์แลนด์เป็นภาษาเจอร์แมนิกเหนือที่ใกล้เคียงกับภาษานอร์สโบราณมากที่สุด ภาษาไอซ์แลนด์ยังคงรูปแบบทางไวยากรณ์หลายอย่างของภาษาเจอร์แมนิกแบบโบราณ โดยยังคงการผันคำที่ซับซ้อน

Estonian

เป็นภาษาตระกูลยูรัลที่พูดในประเทศเอสโตเนีย ภาษาเอสโตเนียเป็นภาษาราชการของประเทศเอสโตเนียและสหภาพยุโรป ภาษานี้มีคนใช้น้อย ประมาณหนึ่งล้านกว่าคน และไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่น ๆ

Georgian

ภาษาจอร์เจียมีวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนกับภาษาอื่น ๆ แต่ละตัวอักษรยังดูคล้ายกันมาก ๆ การแยกอักขระในแต่ละตัวจึงเป็นงานยากของคนที่เริ่มเรียนภาษาจอร์เจีย

Czech

เป็นภาษาราชการของเช็กเกีย อยู่ในกลุ่มภาษาสลาวิกตะวันตก มีผู้พูดประมาณ 12 ล้านคน ภาษาเช็กมีสำเนียงชาวสลาฟตะวันตกที่ซับซ้อน

Albanian

ภาษาแอลเบเนีย เป็นภาษาที่พูดโดยมากกว่า 6 ล้านคน ส่วนใหญ่ในประเทศแอลเบเนีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ใน ภูมิภาคบอลข่านด้วย โดยพวกผู้อพยพในประเทศอิตาลีและประเทศตุรกี เป็นสาขาของตัวเองในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน

Turkish

ลักษณะเด่นของภาษาตุรกีคือมีการเปลี่ยนเสียงสระและการเชื่อมคำแบบรูปคำติดต่อ การเรียงคำโดยทั่วไปเป็นแบบประธาน-กรรม-กริยา ไม่มีการแบ่งเพศของคำนาม

Polish

แม้ตัวอักษรจะมีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษแต่การออกเสียงไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย ภาษาโปแลนด์เป็นภาษาหลักของภาษาในกลุ่มเลกิติก จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีความยากในการเรียนภาษานี้

Navajo

ถ้านึกไม่ออกว่าภาษา นาวาโฮ ยากขนาดไหนละก็ ให้นึกถึงโค้ดลับที่ใช้สื่อสารระหว่างสงครามโลก แล้วอีกผ่านไม่มีทางอ่านออก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นาวิกโยธินสหรัฐได้เลือกหนึ่งในพันกว่าภาษาของชาวโลก ซึ่งภาษาที่ถูกคัดเลือกเป็นภาษาของชนพื้นเมืองอเมริกา เพื่อสร้างรหัสลับที่สายลับญี่ปุ่นไม่สามารถถอดรหัสได้

Greek

ภาษากรีกเป็นภาษาที่ยากต่อการออกเสียง เพราะถ้าหากออกเสียงผิดก็ผืดความหมายไปเลย

Korean

อักษรเกาหลี เรียกว่าอักษรฮันกึล ใช้แทนเสียงของแต่ละพยางค์ นอกจากนี้ใช้ยังตัวอักขระแบบจีนเรียกว่าอักษรฮันจา ในการเขียนด้วย ในขณะที่คำศัพท์ที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็นคำภาษาเกาหลีแท้ โดยที่มีคำศัพท์มากกว่า 50% มาจากภาษาจีนทั้งทางตรงและทางอ้อม

Mandarin

ภาษาจีนกลาง ภาษาจากภาพวาดที่ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นภาษาเขียน ตัวอักษรจีนคือตัวอักษรที่ไม่มีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษแม้แต่น้อย ลายเส้นตัวอักษรที่เยอะและการออกเสียงที่มีถึง 4 โทน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้อันดับ 1 ภาษาที่ชาวต่างชาติบอกว่าเรียนยากที่สุด!

Japanese

ถือเป็นภาษาที่มีความแปลกในสายตาชาวต่างชาติทั้งตัวอักษรและการออกเสียง โดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นแบบคันจิที่มีต้นแบบมาจากภาษาจีน แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังยอมรับว่ายาก!

Cantonese

โดยทั่วไปเขียนด้วยอักษรจีนแบบเดียวกับภาษาจีนกลางแต่อ่านออกเสียงแบบภาษาจีนกวางตุ้ง มีการพัฒนาระบบการเขียนของภาษาจีนกวางตุ้งโดยเฉพาะในฮ่องกง มีการใช้อักษรที่แปลกไปจากภาษาจีนกลาง

Arabic

เป็นภาษาที่ยากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลย ทั้งการเขียนและการออกเสียง และตัวอักษรยากมาก ๆ สำหรับชาวคนที่พูดภาษาอังกฤษ ภาษาที่ตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวมุสลิมต้องศึกษาเพราะมีการใช้ภาษานี้ในคัมภีร์อัลกุรอาน

เบื่องานประจำ! อยากมีรายได้เสริม อยากมีอาชีพอะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้เงินเพิ่ม ความคิดเหล่านี้ น่าจะวนเวียนอยู่ในสมองของเราทุกคน ยิ่งคนที่ทำงานประจำ เช้าฝ่ารถติดไปทำงาน ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน ที่เป็นหนทาง ทางเลือกให้คุณ

อ่านบทความเพิ่มเติม แนะนำซีรีส์สายแพทย์ 5 เรื่อง ที่มีฉายบนเน็ตฟลิก