Tag Archives: การลงทุน

ก่อนจะเริ่มทำการลงทุน จำเป็นต้องรู้ 6 เรื่องนี้

ก่อนจะเริ่มทำการลงทุน จำเป็นต้องรู้ 6 เรื่องนี้ การลงทุน ถือว่าเป็นการเพิ่มกำไรให้เงิน อีกหนทางหนึ่ง เพียงแค่ใช้เงินของเราทำเงินเท่านั้น นั่นอาจเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงมีคนเข้ามาลงทุนมากมาย แต่การจะเริ่มลงทุนได้นั้น จำเป็นต้องมีการศึกษามาเป็นอย่างดีเสีย..