Tag Archives: สเก็ตบอร์ด

การเล่นสเก็ตบอร์ดสมัยใหม่ ความสนุกที่ท้าทาย

การเล่นสเก็ตบอร์ดสมัยใหม่ ความสนุกที่ท้าทาย การเล่นสเก็ตบอร์ดสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีการเล่นแบบต่างๆ เช่น Slalom,ดาวน์ฮิลล์,ฟรีสไตล์ วัฒนธรรมการเล่นสเก็ตบอร์ดเริ่มรวมตัวเข้ากับพวกพังค์ และดนตรีแบบใหม่ อาร์ตเวิร์คและกราฟิกเริ่มมีบทบาทมากในวัฒนธรรมการเล่น..